Keolis Danmark udgiver en række artikler, der vil fremhæve Keolis’ arbejde i forskellige dele af verden. Denne artikel er den fjerde i rækken, og handler om Metroen i Hyderabad i Indien

Keolis tager et stort socialt ansvar i den sydindiske metropol i forhold til at ansætte kvinder i metroorganisationen og hjælpe handicappede børn.

Åbningen af den første førerløse metrolinje i 2017 i den sydindiske storby Hyderabad har betydet et kæmpe løft for byens transportsystem, og er det første skridt i en omfattende reorganisering af byens kollektive trafik. Et år senere åbnede anden etape, og senere yderligere to etaper af metroudbygningen. Metroen i Hyderabad kører over jorden i hele linjeføringen. Keolis vandt i 2012 kontrakten på drift og vedligeholdelse af den førerløse metro, som i fuldt udbygget stand er den næststørste af sin art i Indien.

Hyderabads Metro vil omfatte 72 km dobbeltspor, 3 metrolinjer, 57 metrotogsæt og 66 stationer, når den er fuldt udbygget. Der forventes på sigt at være 450 millioner passagerer årligt.

Keolis har både før og efter åbningen bidraget med vigtige forbedringer af den kundevendte infrastruktur, forbedringer som primært er inspireret af Keolis’ erfaringer fra Docklands Light Rail i London. Der er efter europæisk mønster etableret digital trafikinformation, bænke, skraldespande og gratis drikkevandsfontæner på perronerne. Nye belægninger og parkeringspladser ved stationerne er også blandt forbedringerne. Som en særlig indisk specialitet er der indført særlige vogne kun for kvinder samt et kundeorienteret alarmsystem i appen WhatsApp.

Metroen har dermed givet et markant kvalitetsløft i forhold til byens øvrige kollektive transportmidler. Kundetilfredsheden har været helt i top med ratings for kundetilfredsheden på unikke 98 procent, og værdien for hvor mange passagerer, der vil anbefale metroen til andre, ligger lige så usædvanligt højt på 99 procent. Metroen beskrives af passagererne som komfortabel, pålidelig, nem at benytte, stress-fri, sikker, billig og ren.

IMG 1311 Keolis Hyderabad beskaret

Metroen i Hyderabad er desuden spydspids for en række sociale forbedringer, som Keolis har skulle forpligte sig til at gennemføre som operatør. Et vigtigt element er at gøre Keolis’ metroorganisation til en god arbejdsplads for både mænd og kvinder. Keolis har blandt andet åbnet en børnehave, og der er også tilknyttet en læge og andre sundhedstjenester til arbejdspladsen.

”I Indien er flertallet af kvinder ikke på arbejdsmarkedet – heller ikke dem med højere uddannelser”, siger Shalini Taneja, HR-direktør i Keolis Hyderabad. ”Mange vælger at sørge for hjem og børn, når de bliver gift. Derfor har vi udgivet en kort video, som viser, hvordan arbejde og privatliv kan kombineres. ”

Det har givet positive resultater med ansættelse af 30 nye kvindelige medarbejdere i 2018. De arbejder i trafikstyringen og på stationer. Vedligeholdelsesteamet har også fået sine første kvindelige medarbejdere på et ellers mandsdomineret arbejdsområde.

Keolis Hyderabad er for nylig, som den første indiske virksomhed, blevet certificeret efter den internationale Gender Equality European and International Standard (GEEIS).

Sikkerheden for Metroens passagerer omfatter også særlige tiltag, som specielt skal beskytte kvinder. Keolis tilbyder bl.a. kurser i selvforsvar og arbejder tæt sammen med det lokale politi.

Keolis har også forpligtet sig til en særlig indsats for handicappede børn i Hyderabad. Keolis arbejder sammen med flere af byens frivillige hjælpeorganisationer. Der er desuden etableret en hjælpefond med midler bl.a. fra ”Foundation SNCF”, som drives af de franske statsbaner, SNCF, som er Keolis’ primære ejer.

”Keolis’ drift af metroen i Hyderabad i Indien er en helt anden type opgave end en trafikkontrakt i Europa”, siger Peter Lanng Nielsen, adm. direktør i Keolis Danmark. ”I en by som Hyderabad kommer Keolis’ stærke profil indenfor for social ansvarlighed til fuld udfoldelse. Gevinsterne er store både i forhold til kundevenlighed og i forhold til personalets vilkår.”