Som så mange andre virksomheder og offentlige institutioner gennemfører Keolis en årlig trivselsundersøgelse blandt medarbejderne. Den gennemføres anonymt og med hjælp fra en ekstern konsulent. Resultaterne er særdeles positive. Medarbejdertilfredsheden og loyaliteten har været støt stigende over de seneste år, og et stigende antal Keolis-medarbejdere vælger at udfylde det årlige spørgeskema.

”Det er yderst tilfredsstillende, at mere end 75 procent af medarbejderne udfylder det årlige spørgeskema og tager sig oveni købet tid til at supplere med supplerende kommentarer. Det foregår i medarbejdernes fritid og det viser et engagement, som Keolis kun kan glæde sig over”, siger HR- og kommunikationschef Kasper V.K. Carstensen, Keolis Danmark. ”Vores trivselsundersøgelse er ikke bare endnu et irriterende spørgeskema, det er et centralt værktøj i arbejdet på at fastholde Keolis som den bedste arbejdsplads i kollektiv trafik.”

Målet om at være den bedste arbejdsplads i branchen deles af alle parter i Keolis – alle de parter som deltager i opfølgningen på trivselsmålingen: ledelsen, driftschefer, tillidsrepræsentanter (TR) og arbejdsmiljø-repræsentanter (AMR).

Det er den omfattende opfølgning på trivselsundersøgelsen, der er den vigtigste forklaring på den stigende tilfredshed. På hvert af Keolis’ driftsanlæg bliver resultaterne i trivselsmålingen diskuteret og de kritiske punkter omsættes til en handlingsplan for forbedringer for det kommende år. Alle handlingsplaner skal godkendes af Keolis’ ledelse.

”En typisk indsigelse fra direktørerne til en handlingsplan kan være, at ambitionsniveauet er for lavt”, forklarer Kasper V.K. Carstensen. ”Det er vigtigt, at handlingsplanen rammer skiven i forhold til de tal og kommentarer, som undersøgelsen indeholder. Min opgave som HR-chef er at skubbe bagpå for at sikre at Keolis præsterer lidt bedre i morgen end i går, og det kræver en struktureret indsats på alle områder, et godt arbejdsmiljø er noget der skal kæmpes for og skal bekræftes hver eneste dag. Keolis vil gerne omsætte udsagnet om, at ”medarbejderne er vores vigtige ressource” til noget meget konkret – noget som hver enkelt medarbejder kan mærke i deres hverdag.”

Arbejdet med opfølgningen af trivselsundersøgelsen følger desuden Keolis’ tradition for åbenhed, som blandt andet giver sig udtryk i en den åbne dørs politik: Alle medarbejdere har nem adgang til deres chef. Et andet aspekt er et princip om fælles ejerskab. Derfor er der kun præsenteret ét eneste tal i denne artikel, besvarelsesprocenten på ”mere end 75 procent”. Alle andre resultater er kun til internt brug.

”Jeg vil gerne fremhæve, at Keolis har en høj og stigende loyalitet. Vores medarbejderne vil gerne anbefale andre at tage et job i Keolis. Det er et helt centralt bevis på, at Keolis er en attraktiv arbejdsplads”, slutter Kasper V.K. Carstensen.