Information om videoovervågning

Her finder du information om videoovervågning.

Videoovervågning i busser

Efter krav i kørselsudbudsbetingelser, og således i henhold til kontrakt med de lokale trafikselskaber er der videoovervågning i alle Keolis’ busser. Dette er markeret med piktogrammer i busserne. Med undtagelse af Aarhus Letbane og Odense er Keolis dataansvarlig. Se kontaktoplysninger nederst på hjemmesiden. Etablering af videoovervågning i Keolis’ busser er således afhængig af hvornår kørselskontrakter er indgået. Det består af flere generationer af overvågningssystemer og kan ikke betragtes som et samlet videoovervågningssystem.

Overvågningen

Kameraernes placering er bestemt af trafikselskaberne, og optagelser finder sted fra alle kameraer når bussen er i drift.

Formål

Formålet med overvågningen er:

  • Afdække og bevise ved ulovlige forhold

  • Afdække fakta ved kundehenvendelser

  • Afdække og bevise skader på personer og materiale i bussen

Hjemmel

I henhold til persondataforordningens artikel 6, stk. 1, Litra F har Keolis adgang til at foretage videoovervågning grundet interesseafvejning.

Adgang

Alle Keolis’ videosystemer er i lukket format, så længe de er i busserne. Under særlig instruks har få udpegede personer på Keolis’ driftskontorer bemyndigelse til at udtage videomaterialet fra bussen og gennemse sekvenser på særligt udstyr, som åbner det lukkede format. Alt gennemsyn følger ovenstående formål. Alle som ser videomateriale er underlagt tavshedspligt. Efter anmodning udleveres grundmaterialet til politiet.

Sletning

Al videoovervågning, der foretages, overskrives automatisk. Alt efter hvor meget bussen er i drift, og hvilken opbevaringskapacitet det pågældende system har, vil data blive overskrevet indenfor 5 – og senest 30 dage.

Klageadgang

Videoovervågede personer har ret til at få adgang til sine egne data, samt klage til datatilsynet over overvågningen.