Den 11. marts rullede Danmarks første brintbusser ud på vejene i Nordjylland, som dermed blev det første sted, hvor denne lovende, klimavenlige teknologi afprøves i den kollektive trafik. Keolis er med som operatør af den brintbus, der skal køre bybuskørsel i Aalborg.

Region Nordjylland og Aalborg Kommune står bag initiativet. Ambitionen er at være forrest i den grønne omstilling af den kollektive bustrafik. Der er indkøbt tre fabriksnye brintbusser, som i samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab bliver indsat på udvalgte bybusruter i Aalborg og regionalbusruter i Nordjylland i en testperiode, der forventes af vare tre år.

Busserne er af mærket Van Hool, mens brændselscellerne bliver leveret af den lokale, nordjyske leverandør Ballard. Tankanlægget bliver leveret af danske Green Hydrogen.

Initiativet er led i et stort EU-projekt ved navn 3Emotion, hvor i alt ca. 29 brintbusser i London, Aalborg, Rotterdam, Versailles og Pau ruller ud på de europæiske veje for at undersøge potentialet i brint som et klimavenligt brændstof i kollektiv trafik.

Brintteknologien er en særdeles lovende klimavenlig teknologi, som kun udleder vanddamp fra brændselscellerne. Energien i brinten kan hentes fra vedvarende energikilder bl.a. fra vindmøllestrøm. Der kan derfor opnås CO2-neutral drift med brintbusser. Brintteknologien har været mange år undervejs, men er i disse år hurtigt på vej til at nå en konkurrencedygtig pris og driftssikkerhed.

”Keolis deltager med glæde i forsøget med brintbusser i Nordjylland”, siger adm. direktør i Keolis Peter Lanng Nielsen. ”Et forsøgsprojekt som det nordjyske er den helt rigtige metode til at afprøve nye grønne teknologier. Det er meget vigtigt, at alle parter i den kollektive trafik arbejder tæt sammen om den grønne omstilling. Keolis’ rolle som operatør er at stå for driften, og vi kan bidrage med vigtige informationer til forsøget. Det er bl.a., hvordan en brintbus kan integreres i busdriften, og hvordan chaufførerne vurderer bussens køreegenskaber.”

”De offentlige parter har i dette projekt heldigvis været villige til at tage en ekstra økonomisk risiko, da der stadig er en markant merpris ved brintteknologien”, slutter Peter Lanng Nielsen, som ser frem til forsøgsperioden og et forhåbentlig positivt resultat af forsøget.

Hvis forsøget bliver en succes, vil brint som brændstof til busser og lastbiler kunne rulles ud i større skala. Det vil være et vigtigt bidrag til, at Danmark kan nå målsætningerne i regeringens Klimalov 2020 og i FN’s klimaaftale, Paris-aftalen 2015.