Konkurrencen om trafikselskabernes kvalitetspoint er benhård, og den kræver en konkret indsats på alle parametre. Keolis arbejder hårdt på at være på vinderholdet i forhold til sikkerhed og kvalitet i bustrafikken.

Keolis’ engagerede medarbejdere er den vigtigste faktor for at løfte kvaliteten i bustrafikken - og holde den på et højt niveau. Keolis’ servicegrad ligger i dag tæt ved 100 procent.

”Servicegraden er udtryk for de faktorer Keolis selv har mulighed for at påvirke. Vi leverer mere end 99,9 procent af den buskørsel, vi har lovet trafikselskaberne at udføre”, forklarer Peter Lanng Nielsen, adm. direktør i Keolis Danmark.

Blandt Keolis’ afdelinger lå Odenseafdelingen i 2018 i toppen med en servicegrad på hele 99,998 procent, svarende til at blot enkelte afgange ikke blev kørt efter planen i løbet af 2018 med de 68 busser i bybustrafikken i Odense.

Keolis’ bustrafik ligger desuden på et højt niveau i trafikselskabernes målinger af kundetilfredsheden. De resultater bygger på en meget bred indsats i driftsafdelingerne i hele Danmark ud fra en vifte af tekniske og serviceorienterede parametre.

”Chaufførerne, driftsledelserne og mekanikerne skal være stolte af deres arbejde. Keolis arbejder hårdt på at være en virksomhed, hvor høj kvalitet er normen, og de uundgåelige fejl virkelig er undtagelserne”, siger Kasper V. K. Carstensen, HR- og kommunikationschef i Keolis Danmark. ”Det er meget vigtigt for os at gøre de gode resultater synlige for medarbejderne. Det er samtidig incitamentet til at gøre det endnu bedre. Vi arbejder i en branche med hård konkurrence på alle parametre. Vi kan kun klare os godt, hvis hele virksomheden er gennemsyret af en sikkerhedskultur – samt en vilje til at yde det bedste. Vi tror også på, at dette giver den største arbejdsglæde samt stolthed i arbejdet. ”

”Den sande kvalitet i bustrafikken skabes i mødet med passagererne, og det afspejler sig heldigvis også i trafikselskabernes måling af kundetilfredsheden”, siger Peter Lanng Nielsen afsluttende.