Arbejdsmiljø betyder meget for i en virksomhed som Keolis, hvor medarbejderne er den vigtigste ressource, og hvor der hver dag skal ydes maksimal service til passagerer og trafikselskaber.

Arbejdsmiljøcertificeringen efter ISO 45001-standarden er en indsats, som favner hele arbejdsmiljøet, fra f.eks. indkøb af chaufførsæder til busserne til f.eks. psykologhjælp til en buschauffør efter en trafikulykke.

”ISO 45001 stiller først og fremmest krav om en meget omfattende dokumentation af arbejdsmiljøindsatsen”, forklarer Kasper V.K. Carstensen, HR-chef i Keolis Danmark. ” Et andet vigtigt formål er, at certificeringen kræver en systematisk indsats, vi kommer rundt i alle hjørner af virksomheden. Der er ikke et krav om ISO 45001 alle steder, men vi i Keolis går efter den højeste standard og fællesnævner – alle steder”

Keolis har tidligere været arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS 18001-standarden, men denne stamdard er på vej ud, i stedet er valgt ISO 45001. I forvejen er Keolis miljøcertificeret efter ISO 14001- denne certificering er også blevet fornyet i 2019. Det har været en administrativ fordel at skifte til ISO-standarden for arbejdsmiljø. Samtidig er både de formelle og de indholdsmæssige krav blevet skærpet, og nye emner er kommet til.

Som noget nyt indgår relationer til omverdenen i arbejdsmiljøcertificeringen – det er relationerne til leverandører, kontraktgivere, kommuner m.fl. Og det er netop sådan en servicevirksomhed som Keolis drives: Resultaterne skabes i samspillet med omverdenen.

En anden ændring er, at de lokale arbejdsmiljøgrupper har fået mere ansvar og en større rolle i forhold til det daglige tilsyn med sikkerhed og arbejdsmiljø. Nu er det arbejdsmiljøgrupperne, der med regelmæssige intervaller skal foretage de såkaldte sikkerhedsrunderinger, de skal kontrollere, at alt sikkerhedsudstyr er på plads og i orden, og at alle procedurer følges. Også dette arbejde dokumenteres i skemaform og i mødereferater.

”Vi er selvfølgelig stolte af, at vi har fået arbejdsmiljøcertificeringen fornyet på et lidt højere kvalitetsniveau end tidligere”, siger Kasper V. K. Carstensen, ”Keolis har ambitionen om at være den mest attraktive arbejdsplads inden for kollektiv trafik, og her er indsatsen for et godt arbejdsmiljø en helt afgørende faktor. ”We Care” er en central værdi for Keolis-koncernen. Det er vel at mærke ikke bare en irriterende formalitet af gennemgå certificeringen, det er udtryk for, at Keolis tager medarbejderne og deres trivsel alvorligt – både overordnet set og helt ned i detaljen. ”