I Keolis arbejder vi i løbet af året med forskellige temaer, som er strategisk vigtige for os. Senest havde vi valgt at fokusere på vores medarbejdere, som jo spiller en afgørende rolle for vores forretning.

Formålet med temaugen var både at sige ”tak for indsatsen” og samtidig markere afslutningen på en periode med – og startskuddet til opfølgningen på – trivselsmålinger (MTU og APV). Begge dele er vigtige i vores interne samarbejde og som input i vores arbejde med at sikre, at Keolis (fortsat) er en god og tidssvarende arbejdsplads.

Da hovedparten af vores medarbejdere kører bus eller letbanetog, var der i løbet af ugen forskellige tiltag i spil til ære for medarbejderne. Nogle steder havde man sørget for en foodtruck, så medarbejderne kunne få en lækker frokost, eller der var snacks i pauselokalerne. Andre steder fik medarbejderne mulighed for at styrke deres kompetencer med køretekniske øvelser. Og igen andre steder havde man arrangeret gå- og løbeture for at give medarbejderne et afbræk i løbet af dagen.

Ovenstående passer godt ind i vores tre kerneværdier, hvoraf ’we care’ naturligvis også omfatter medarbejdernes trivsel.