Efter en intens proces har Keolis fået godkendt sit sikkerhedsledelsessystem af Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen (TBBST), og har dermed lukket alle udeståender med TBBST som Keolis er ansvarlige for.