Den 28. maj 2022 startede Keolis den første passagerkørsel af den nye letbane i Odense. Odense Letbane tildelte den 29. november 2018 Keolis en kontrakt, der omfatter drift og vedligeholdelse af letbanen i Odense. Kontraktens varighed er 15 år. Odense Letbane er det andet letbanenetværk i Danmark.