”We imagine, we care, we commit”. Vores tre grundlæggende værdier, som alle vægtes højt, og som afspejler sig i og understreger vores daglige og strategiske arbejde. Når vi i juni måned har afholdt The Keolis Way Week, er det således med de tre værdier i bagagen.