Sikkerhed for passagerer og medarbejdere er en kerneværdi for Keolis. Sikkerhedsarbejdet kommer hele kompasset rundt, for alle opgaver har en sikkerhedsvinkel.

Keolis tester bussernes bremser mindst hver 3. måned og prioriterer derfor køretøjernes sikkerhed højere end det gældende lovkrav, som er en årlig bremsetest i en synshal. Keolis har investeret i bremseprøvestande på alle busanlæg, og alle busser bliver desuden målt på prøvestanden i forbindelse med fejlmeldinger.

”Vores forebyggende vedligeholdelse af busserne er sat op med checkpunkter som valgt af hensyn til sikkerhed, driftsstabilitet og kvalitet. Checkpunkterne er sammensat at værkstedsledere og teknikere fra alle vores afdelinger”, forklarer Michael Stubtoft, teknisk chef i Keolis Danmark.

Busanlæggenes værksteder har fælles checklister og procedurer, som hele tiden opdateres ud fra den nyeste viden og erfaringer.

Safety Moments

Keolis har internationalt sat et meget ambitiøst mål for sikkerheden omkring koncernens aktiviteter:

”Ingen medarbejder, passager eller tredje person må komme til skade som følge af Keolis´ aktiviteter. ”  

Målsætningen har overskriften ZERO HARM og er udmøntet i en omfattende og systematisk handlingsplan, som sætter sikkerhed på dagsordenen i alle aktiviteter – fra de mindste til de største.

”Vi har et fokus på sikkerhed i alle led i virksomheden. Sikkerhed er på dagsordenen på alle typer møder. Det er et tiltag, vi kalder Safety Moments, og som gælder for alle 65.000 medarbejdere i koncernen”, fortæller sikkerhedschef Bjarne K. Larsen. ”Det skal minde os alle om, at sikker transport er en kerneværdi i Keolis.”

Sikkerhed for medarbejderne

Forebyggelse af arbejdsskader giver mening både menneskeligt og økonomisk.

Bjarne K. Larsen forklarer:

”Arbejdsskader – fysiske og psykiske – kan påvirke de ramte medarbejdere meget hårdt, og de økonomiske konsekvenser for medarbejderne og for Keolis kan også være store. Keolis lægger stor vægt på at undersøge årsagen til arbejdsskader, samt at hjælpe de ramte medarbejdere tilbage i jobbet så hurtigt som muligt – det er vigtig del af trygheden i jobbet. Men netop derfor er forebyggelse så vigtig. Det handler om at styrke sikkerhedskulturen, så tilgængelige værnemidler og sikre arbejdsmetoder faktisk bliver brugt. Heldigvis har Keolis Danmark meget få arbejdsskader, så noget tyder på at det gode arbejde virker.”

Målet er ”ingen ulykker”

Keolis’ busser kører ca. 40 mio. km om året på de danske veje. ”Bussen er den sikreste transportform i vejtrafikken, men bussen er også en farlig modpart især for fodgængere og cyklister. Sikker og rolig kørsel samt forudseende adfærd i trafikken har været fokuspunkter i mange år, og det er vigtig del af chaufførernes efteruddannelse”, forklarer Bjarne K. Larsen, og han afslutter:

”I Keolis Danmark bruger vi således visionen konstruktivt, hvilket udmunder sig i, at vi arbejder på at tage læring af vores fejl – så vi hele tiden på en struktureret måde kan blive bedre i dag end vi var i går”.